Mieszkańcy Reska!

Informacja z posiedzenia Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
w sprawie ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
na 2024 rok

W dniach od 22 sierpnia do 5 września br. mieszkańcy Reska, oddawali głosy
na propozycję zgłoszoną w ramach budżetu obywatelskiego. Po zakończonym głosowaniu dokonano podliczenia głosów i stwierdzono, że oddano 62 głosy, w tym 49 były ważne.
Zadanie pod nazwą „Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej w Centrum Kultury
w Resku” - teren budynku Centrum Kultury w Resku – uzyskało 47 głosów.
Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXV/218/21 Rady miejskiej w Resku z dnia
29 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Resko, a mianowicie § 15 ust. 2 do realizacji zadania w danym roku zostanie wybrane zadanie z listy, o której mowa w § 13 ust.5, pkt 1, które otrzyma najwięcej głosów, ale nie mniej niż 50. Mając na uwadze powyższe, Komisja stwierdziła, że nie może zakwalifikować żadnego zadania ze względu na nieuzyskanie wymaganej liczby głosów.


Informację sporządziła:
Maja Błaszczyk

Categories:

Maja Błaszczyk Urząd Miejski w Resku tel. 531722646 e-mail: biuro.rady@resko.pl